Promenite veličinu slova
     
20. decembar 2009. | 10:59 | Izvor: Beta

Formirana Agencija za bezbednost saobraćaja - tri meseca zakašnjenja

BEOGRAD - Vlada Srbije formirala je, sa tri meseca zakašnjenja, Agenciju za bezbednost saobraćaja. Prema Zakonu, Agencija je trebalo da bude formirana do 10. septembra, kako bi do 10. novembra izradila podzakonske akte neophodne da od 10. decembra počne primena novog Zakoan o bezbednosti saobraćaja.

U novom Službenom glasniku objavljeno je da je Vlada odluku o formiranju Agencije donela 10. decembra na dan kada je, i pre usvajanja podzakonskih akata i propisa koje je trebalo da donesu pojedina ministarstva, počela primena novog zakona.

Organi: Upravni odbor i direktor

Agencija je nadležna da analizira i unapređuje sistem bezbednosti saobraćaja, sprovodi preventivno-promotivne aktivnosti i kampanje o bezbednosti saobraćaja, obezbeđuje bazu podataka o tehničkim karakteristikama motornih vozila.

Agencija, pored ostalog, sprovodi stručne ispite, organizuje seminare i provere znanja za profesionalne vozače, vozače tramvaja, turističkih vozova, instruktore vožnje, predavače teorijske nastave u obuci vozača, kao i za vozače kojima je oduzeta dozvola.

Organi Agencije su Upravni odbor, sa četiri člana i predsednikom i direktor. Njih imenuje i razrešava Vlada na period od pet godina.

U odluci o osnivanju Agencije navodi se da će Vlada imenovati privremenog direktora u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Odluka stupa na snagu 24. decembra, a Agencija počinje da radi od upisa u sudski registar, kada pocinje i petnaestodnevni rok za imenovanje predsednika i članove Upravnog odbora.

Agencija će, kada počne da radi, preuzeti prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivsku građu i registratorski materijal Instituta za standardizaciju, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za infrastrukturu, Ministarstva zdravlja i Direkcije za mere i dragocene metale, u vezi sa poslovima iz nadležnosti Agencije.

Preuzeće i potreban broj zaposlenih iz Instituta za standardizaciju â?" organizacione jedinice koja obavlja poslove homologacije vozila.

Koliko para od saobraćajnih kazni?

Zakon o bezbednosti saobraćaja, predviđao je, inače, da do 10. decembra 2009. godine Vlada Srbije treba i da donose akte kojima bi, pored ostalog, odredila udeo koji se izdvaja Agenciji od naplaćenih saobraćajnih kazni.

Na predlog Ministarstva trgovine trebalo je da Vlada odredi najnižu cenu tehničkog pregleda vozila, najnižu cenu teorijske i praktične obuke, a na predlog tog ministarstva i MUP-a i najnižu cenu za polaganje vozačkog ispita.

Vlada je trebalo da odredi i visinu naknade za premeštanje vozila, kao i visinu naknade za uklanjanje nepropisno parkiranog vozila.

Podeli vest sa prijateljima:
SRODNE VESTI
Trenutno stanje
Novi Sad
13
°C
1010mb
3m/s