Promenite veličinu slova
     
19. decembar 2008. | 16:44 | Izvor:

Bez dogovora o nastavku isplate vojnih penzija

PODGORICA - Delegacije Crne Gore i Srbije nisu danas u Podgorici postigle dogovor o nastavku isplate jednog broja vojnih penzija.

Kako je navedeno na sajtu Vlade Crne Gore, dogovor nije postignut jer je crnogorska delegacija ostala pri stavu da se penzionerima koji su 15. avgusta 2007. imali prebivalište u Crnoj Gori kada su vojni penzioneri u skladu sa zakonom uključeni u jedinstveni penzijski sistem, isplata nastavi u Crnoj Gori, a penzionerima čije je prebivalište u Srbiji, nastavi u Srbiji.

Srpska delegacija se, kako je navedeno na sajtu, nije saglasila sa tim predlogom, već je izašla s novim - da se za datum isplate prema mestu prebivališta uzme 3. jun 2006. godine, kada je Crna Gora proglasila nezavisnost.

Datum koji je predložila delegacija Crne Gore bio je dogovoren na prethodnom sastanku, koji je održan u Beogradu aprila 2008. godine, pa samim tim novi predlog delegacije Srbije nije bio prihvatljiv za crnogorsku stranu, navedeno je u saopštenju.

Budući da dogovor nije postignut dve delegacije su se saglasile da se za grupu vojnih penzionera, preko nadležnih državnih organa, po službenoj dužnosti utvrdi mesto prebivališta.

Na osnovu tog dokumenta nadležni organi Crne Gore će potom sve korisnike vojnih penzija u skladu sa zakonom uključiti u penzijski sistem i nastaviti isplatu penzionerima sa prebivalištem u Crnoj Gori.

Dogovoreno je da predstavnici nadležnih državnih organa Crne Gore preuzmu odgovaracjuju dokumentaciju od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Beograd - vojnih penzionera i aktivnih vojnih lica čije je prebivalište u Crnoj Gori.

Puna saglasnost je postignuta po pitanju preuzimanja dokumentacije, navedeno je u saopštenju.

Podeli vest sa prijateljima:
Komentari
Broj komentara 3
 
nenad Stevanovic  13. 01. 2009. 12:04
Poštovani,
Vezano za ovaj slučaj niste naveli da se radi o 63 vojna penzionera, koji su već 17 meseci bez ikakvih primanja (od kojih su mnogi i preko 75 godina starosti), kao i da seu se delegacije srbije i Crne Gore o njima već dogovorile u aprilu 2008, za šta postoji i zapisnik po kome se Srbija obavezala de će u najkraćem roku rešoti njihov status. A to su ljudi koji su čitav svoj životni vek uplaćivali doprinose u kasu SOVO sa sedištem u Beogradu, ljudi koji su srpski državljani i gradjani, koji su kad je trebalo branili državu a mnogi i izgubili zdravlje. danas su prinuđeni da u poznim godinama rade kako bi izdržavali porodice! Molim Vas gde je tu pravda!
slobo  20. 02. 2009. 21:20
Postovane kolege penzioneri!

Trebamo pod hitno doci do spiska svih 63 penzionera, a posle predati kolektivnu tuzbu domacem pravosudju i sudu u Salsburgu i to HITNO
Zvonko  10. 05. 2009. 17:25
Radi se o oficiru Hrvatske nacionalnosti koji je redovno penzionisan 1994 godine i tada je bio na službi u Crnoj Gori. Rešenje o penzionisanju doneo je FOND SOVO Beograd. Penziju je primao do avgusta 2007 godine u Crnoj Gori ali iz Fonda SOVO Beograd. Ovo ističem zbog toga što se kao sporno navodi samo da li je sa prebivalištem, neko ko je ostao bez penzije u Srb iji ili Crnoj Gori. Ovo pitanje nije pravno relevantno jer Zakonom o vojsci Jugoslavije predviđeno je u čl. 358. st. 1. koji se i danas primenjuje citiram‚‚ Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarena po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona usklađuju se po odredbama ovog Zakona‚‚ SL SRJ br. 43/94. Raniji Zakon do ove izmene imao je i nastavak koji je glasio‚‚ Samo u slučaju kad je osiguranik državljanin SRJ i živi na teritoriji SRJ‚‚

Dakle, po sada važećem Zakonu nije bitno gde osiguranik živi već po kojim propisima je stekao penziju. Smatram da je svaki komentar suvišan i da je jasno kao dan ko je dužan da isplaćuje penziju ovim jadnim i očajnim ljudima.
Vreme
Trenutno stanje
Novi Sad
20
°C
1010mb
1m/s
RTV Facebook