Мисија

Радио-телевизија Војводине је јавни сервис и треба да задовољи најшири јавни интерес. Садржајима, које емитује, треба да информише и задовољи целокупну војвођанску јавност. РТВ треба да доприноси обогаћивању информисања и знања, развоју цивилног друштва, учешћу грађана у томе и неговању регионалних специфичности.

Предуслов модерног друштва је објективна информација, информисана јавност, циркулација свих релевантних иницијатива и идеја, поштовање и неговање наслеђа, старање о језику, културним традицијама и идентитету свих грађана (етничке већине и мањина), неговање културе дијалога и међусобног разумевања, онемогућавање говора мржње и спречавање партикуларистичких  превладавања унутар друштва.

Пошто су специфичности АП Војводине и њена традиција и тековина, вишенационална и мултикултурна структура, која представља непроцењиво богатство, јавни сервис РТВ дефинише се као сервис, који емитује садржаје за све националности које живе у њој и на њиховим језицима. Томе ће допринети техничка модернизација и, са њом, повезане нове могућности (дигитализација), као и свестранија употреба  WЕВ портала.    

Мисија РТВ је, такође, промоција стваралаштва, културе и идентитета Војводине и њихово разумевање у Србији и у иностранству, неговање и повезивање етничких мањина у Војводини са матичним државама, активност у регионалним и међународним професионалним установама, а поготово иницијативност  на подручју Подунавља.

РТВ мора нудити највиши технички квалитет произведеног и емитованог програма, те пратити и уводити најновија технолошка достигнућа.

То је могуће остварити само квалитетом и високом професионалношћу адекватно мотивисаних сарадника, високом културом организације и рада, као и пословном одлучношћу. РТВ треба да успостави такву структуру организације, која ће одговарати изазову времена, а да буде и довољно флексибилна како би омогућавала прилагођавање променљивим изазовима околине.

Република Србија и АП Војводина  морају  обезбедити услове за деловање  јавног медијског сервиса РТВ у складу са Уставом и законима Србије и АП Војводине, као и конвенцијама, резолуцијама и препорукама ЕУ, Савета Европе, УН, Унеска, које су обавезујуће за земље чланице и које су неопходне за успешан завршетак преговора о учлањењу у ЕУ, као и стандарда ЕБУ (European Broadcasting Union/Европска радиодифузна унија). Циљ је да РТВ, поред активног чланства у асоцијацији Circom-Regional,  предузме кораке за учлањење у ЕБУ.

За такву платформу пословања неопходно је  обезбедити адекватан систем финансирања и  уређивачку (програмску) независност РТВ, као што и РТВ мора обезбедити политичку непристрасност, слободу изражавања и креативност  у својим садржајима.

 

 

 

ФРЕКВЕНЦИЈЕ

У наставку можете погледати на којим фреквенцијама емитујемо наше телевизијске и радио програме:

ОБЈЕКТИ Програми ТВНС и РНС
ТВНС 1 ТВНС 2 РНС 1 РНС 2 РНС 3
1. Венац К 41 К 48 87,7 MHz 90,5 MHz 100,0 MHz
2. Суботица К 43 К 40 99,3 MHz 92,5 MHz -
3. Вршац К 56 К 62 99,6 MHz - 107,1 MHz
4. Сомбор К 58 К 62 - 100,3 MHz -
5. Кикинда К 63 К 59 - - -
6. Панчево К 46 К 60 - - -
7. Шид К 69 К 55 - - -
8. Србобран - - СТ 1269 kHz - - 

 

Програм Радио-телевизије Војводине можете пратити и на подручју Аустралије. Параметри за сателитски пријем сигнала су:

TV PLUS Intelsat 8KU @ 166'E

Фреквенција - 12557MHz
Symbol Rate - 13845
Поларизација - H
FEC - 3/4
Систем енкрипције - Irdeto Access

 

Тренутно стање
Нови Сад
13
°C
1007mb
3m/s